Kinect ile 3 Boyutlu Sanal Spor Platformun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Step-Aerobik Egzersizlerinde Kullanılması

  • Proje Hakkında
  • Proje Ekibi
  • Galeri
  • Yayınlar
  • İletişim
  • Proje Web Adresi
Proje Hakkında

Proje Adı: Kinect ile 3 Boyutlu Sanal Spor Platformun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Step-Aerobik Egzersizlerinde Kullanılması

Proje No: 115K068 

Türü: TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amacı/Konusu: Projemizde, özellikle çeşitli nedenlerle düzenli spor yapamayanlara, grup halinde, eğitmen eşliğinde beraber spor yapabilme fırsatları sağlamak için Kinect ile 3 boyutlu sanal spor platformunu tasarlamak, geliştirmek ve geliştirilen bu gerçeksi ortamın kullanımıyla bireylerin bazı fiziksel uygunluk değerlerindeki ve yaşam kalitesindeki değişimin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaç ve hedef doğrultusunda çalışmanın iki temel aşaması şöyle sıralanmaktadır:

- Kinect ile 3 boyutlu sanal spor platformun tasarlanması ve geliştirilmesi

- Geliştirilen bu yeni 3 boyutlu sanal spor ortamında yapılan step-aerobik egzersizlerinin kadın ve erkek genç erişkinlerin bazı fiziksel uygunluk değerlerine ve yaşam kalitesine etkilerinin araştırılması

Süresi: Mayıs 2015-Mayıs 2017

 

Proje Ekibi

Doç. Dr. Erman Yükseltürk (Yürütücü)

Prof. Dr. Mehmet Kutlu (Araştırmacı)

Prof. Dr. Hasan Erbay (Araştırmacı)

Hüseyin Erdoğan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Albüm bulunamadı.
Yayınlar

Yükseltürk, E. ve Altıok, S. (2016).Spor Eğitiminde Hareket Yakalama Kinect Teknolojisinin Uygulanması, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, 16-18 May 2016.

 

Bu yayın, 16 – 18 Mayıs 2016 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu tarafından Cevat ALKAN Araştırmacı Ödülüne layık görülmüştür.

İletişim

Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi

(eyukselturk@gmail.com)