Kinect ile E-Eğitsel Video Portfolyo Ortamının Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  • Proje Hakkında
  • Proje Ekibi
  • Yayınlar
  • İletişim
  • Proje Web Adresi
Proje Hakkında

Proje Adı: Kinect ile E-Eğitsel Video Portfolyo Ortamının Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Proje No: 115K489 

Türü: TÜBİTAK 1001 -  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

Amacı/Konusu: Bu projede, sınıf ortamındaki öğrencilerin üstbiliş farkındalıklarının kinect ile e-eğitsel video portfolyo ortamının desteğiyle artırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerden kendi öğrenme süreçlerini anlamaları ve öğrenme özelliklerinin farkında olmaları gibi zihinsel süreçleri kapsayan üstbiliş (metacognition) becerilerini kazanmalarının beklendiği günümüzde, özellikle sınıflarda bu becerileri kazandırma fırsatlarını sağlamak için kinect ile e-eğitsel video portfolyo ortamını tasarlamak, geliştirmek ve geliştirilen bu gerçeksi öğrenme ortamı sayesinde öğrencilerin üstbiliş farkındalıklarındaki değişimin incelenmesi hedeflenmektedir.

Süresi: 15 Ekim 2015- 15 Ekim 2017

Proje Ekibi

Doç.Dr. Erman Yükseltürk (Yürütücü)

Prof.Dr. Hasan Erbay (Araştırmacı)

Doç.Dr. A.Cendel KARAMAN (Araştırmacı)

Yrd.Doç. Dr.Memet Üçgül (Araştırmacı)

Zeynep Başer (Okutman)

Araş. Gör. Serhat Altıok (Bursiyer)
 

Yayınlar

Altıok, S. ve Yükseltürk, E. (2016).Yabancı Dil Eğitimine Video Portfolyo Teknolojisi Entegrasyonu, 10th International Computer& Instructional Technologies Symposium, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, 16-18 May 2016.

İletişim

Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi

(eyukselturk@gmail.com)